Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Xóa lịch sử tìm kiếm trên web của google thì làm thế nào?
Phần mềm máy tính | QQ 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 3
Nếu bạn dùng Firefox thì vào Tools --> Clear Recent History là Okie .

Nếu IE thì  vào tools ---> Internet Options --> Delete --> Delete : Okie
05/11/2010 Đăng bởi Thanh Lai
2 trong số 3
lam the nao xoa lich su tim kiem
25/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 3
Sử dụng phần mềm cclean
06/02/2012 Đăng bởi Phạm Văn Hải
Bạn cũng có thể quan tâm
xóa trang web trên google site
Làm sao biết trang Web của mình đứng thứ mấy trong kết qủa tìm kiếm của Google ? DTUANSAC@YAHOO.COM
làm sao để web tự tạo được hiện ở trang tìm kiếm
làm sao xóa bài đã đăng trên sites.google
Google và Facebook thi mang nào hơn?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp