Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Giãn dòng như thế nào là chuẩn trong word??
Thi cử | Lập trình 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 4
"Bạn hãy sử dụng các phím tắt sau để giãn dòng
1. Ctrl+1
Giãn dòng đơn (1)
2. Ctrl+2
Giãn dòng đôi (2)
3. Ctrl+5
Giãn dòng 1,5
4. Ctrl+0 (zero)
Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn"
22/04/2010 Đăng bởi QA.quangdong
2 trong số 4
Chuẩn thì theo mình là giãn dòng 1,5.
22/07/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 4
1,3-1,5 là chuẩn
06/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 4
cách dòng 0,5
28/03/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
làm sao chỉnh khoảng cách dòng trong word bằng 1.1
Làm sao để sửa lỗi này trong word 2003 vậy mọi người?
suy tĩnh mạch uống gì?
lỗi đánh văn bản trong word
nhờ các bạn về word ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp