Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tôi không thể vào dc www.co.uk hay www.bbc.co.uk/vietnamese .Tui đã sử dụng các trìng duyệt: Chrome, FireFox và IE9
Xã hội | Internet | Ngoại ngữ 22/03/2012 Đăng bởi BeCuTeo
Câu trả lời
1 trong số 1
ww.co.uh đâu phải địa chỉ đầy đủ đâu bạn, đương nhiên không thể vào được
còn trang bbc kia hiện tại vẫn vào được bình thường, bạn kiểm tra lại kết nói internet xem nhé :)
22/03/2012 Đăng bởi Primm
Bạn cũng có thể quan tâm
Các bạn nghĩ sao?
xin file host để vào bbc.co.uk
uk là ok hay ...?
sell good anf fresh CC
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp