Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tại sao nói " chim sẻ sợ cành cong" mà không phải là chim nào khác (nó nhẹ mà)?
Đời sống | Nghệ thuật | Xã hội | Gia đình | Vật nuôi 15/08/2011 Đăng bởi meo tam the
Câu trả lời
1 trong số 2
không phải nó nhẹ hay không
câu này có nghĩa như câu: "như con chim chết hụt sợ cành cây cong", "1 lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng"
còn tại sao là con chim sẻ thì chịu
15/08/2011 Đăng bởi amateur2008
2 trong số 2
Bạn nói " chim sẻ sợ cành cong",theo tôi có thể chưa đúng.Chỉ thấy có câu :"Chim đã phải tên thì sợ cả cành cong ".Ý nói,khi  con người đã phạm vào 1 sai lầm,đã bị vấp ngã,đã từng hứng chịu mọi cay đắng khổ đau..mà lại thấy nó tái hiện thì rất sợ.Cũng như con chim  đã bị người săn bắn trúng,nhưng may không chết,hoặc mũi tên sượt sát mình,lại thấy cành cây có hình cong cong giống cánh cung,tất sợ !
18/08/2011 Đăng bởi Sơn ca thăng
Bạn cũng có thể quan tâm
Loài chim nào là đặc thù ở Texas?
Chim cánh cụt ăn cái gì để sống?
Chim cánh cụt chỉ sống ở những chỗ nào?
tại sao chim bồ câu đưa thư đúng chỗ lần đầu tiên?
câu hỏi đó vui: tại sao chim cánh cụt lại cụt cánh
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp