Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cái gì là state and zip state / province / region?
Giao thông | Du lịch 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Zip state là mã bang
Province mã thành phố
Region mã quốc gia
15/04/2010 Đăng bởi GA.minhphuong
Bạn cũng có thể quan tâm
State verb ? Khó hiểu quá !
dow Flash Intro and Banner Maker ở trang nào?
What is the State Treasury?
Làm thế nào để mua sach từ nhà sách Amazon khi tên quốcgia Việt Nam không có trong mục State/ Reagion/
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp