Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Có ? giá trị nguyên của x thỏa mãn đẳng thức (2x+1)^2=25
Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học 06/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
thì = 2x+1=5 hoặc = -5 suy ra có 2 giá trị: x= 2 hoặc =-3
06/12/2012 Đăng bởi Đỗ Minh Phương
2 trong số 4
|2x+1|=5
<=>x=-3 hoặc x=2
06/12/2012 Đăng bởi Bimbip
3 trong số 4
C1: khai trien hang dang thuc bac 2 ra roi tim n0 cua pt bac 2 do
C2: tu pt ta co: |2x+1|=5 hay 2x+1=5 hoac 2x+1=-5 , tu day suy ra 2 n0 nhu moi ng da noi.
06/12/2012 Đăng bởi hoang phi
4 trong số 4
(2x+1)^2=25 =>(2x+1)=5 => 2x=5-1=4 =>x=4:2=2.Vậy có duy nhất giá trị nguyên của x thỏa mãn đẳng thức (2x+1)^2=25 là 2(không thể là -2 được)
Chúc may mắn!!!
23/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Cho số hữu tỉ x thỏa mãn 6/7-(x-1/2)=5/6 . Khi đó 21x=
nóng hổi đây...
Tìm các số nguyên dương x,y,z thỏa mãn phương trình x^4-x^2yz-z+2=0
(2x+3)^2-9(x+2)^2=0_toán lớp 8
Giai phuong trinh.|x-1|=2x-3
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp