Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tại sao nói giá trị thặng dư là quy luật cơ bản của chủ nghĩa tư bản?
Luận văn | Báo cáo 31/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 3
Học thuyết giá trị thặng dư là phát minh quan trọng thứ hai sau biện luận duy vật lịch sử của Marx. Nội dung chính của học thuyết phát biểu rằng sản xuất và chiếm hữu giá trị thặng dư là hình thức đặc biệt trong chủ nghĩa tư bản về sản xuất và chiếm hữu sản phẩm thặng dư, nghĩa là hình thức cao nhất của sự tha hóa con người đối với hoạt động của mình, đối với sản phẩm từ hoạt động đó, đối với chính mình, đối với người khác.

Trong học thuyết này Marx đưa ra công thức T-H-T’ (tiền-hàng hóa-tiền) để minh họa cho sự biến đổi của vốn (tư bản) dạng tiền sang dạng hàng hóa và cuối cùng quay trở lại dạng tiền ở mức cao hơn mức ban đầu một lượng ΔT (nghĩa là T’=T+ ΔT). Bởi tất cả giá trị được tạo thành trong quá trình biến đổi thông qua sản xuất hàng hóa là do lao động (theo Thuyết giá trị về lao động), mà chủ yếu là lao động của người làm thuê, nên giá trị thặng dư ΔT cũng là giá trị do lao động kết tinh. Tuy nhiên, giá trị này không được chia đều cho những người trực tiếp làm ra nó, mà thuộc quyền sở hữu của chủ tư bản.

Khác với công thức H-T-H (hàng hóa-tiền-hàng hóa) phản ánh chức năng trung gian của tiền trong trao đổi, công thức T-H-T’ phản ánh sự luân chuyển và tự phát triển của tư bản. Tư bản dưới dạng tiền trở thành một chủ thể tự thân, đối lập với sức lao động, bóc lột sức lao động để nuôi lớn mình lên. Marx chỉ ra rằng đó là quy luật vận động của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Theo công thức đã dẫn thì tư bản có khả năng lớn lên vô giới hạn. Tuy nhiên Marx cũng chỉ ra giới hạn nhất định của phát triển tư bản do chi phối của quy luật lợi nhuận trung bình. Lợi nhuận trung bình xảy ra do sự cạnh tranh tư bản giữa các ngành kinh tế khác nhau. Mặc khác, do khả năng chi trả trong thị trường cho nhu cầu tiêu dùng là có hạn, nên điều đó cũng kìm hãm tốc độ vận động của tư bản.

Hình thức cao nhất của sự phát triển tư bản là cho vay lãi. Chủ nhân của tư bản vay lãi có cảm giác rằng tiền đẻ ra tiền và công thức vận động của tư bản biến thành T-T’.
- Nguồn : http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1_tr%E1%BB%8B_th%E1%BA%B7ng_d%C6%B0
22/04/2010 Đăng bởi QA.TVH
2 trong số 3
bong biet
03/11/2011 Đăng bởi dao tuan anh
3 trong số 3
cho toi xin cau hoi: tai sao noi gia tri thang du la quy luat kinh te co ban cua chu nghia tu ban
04/09/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Vì sao nói mua hàng là kết quả của qúa trình tạo nguồn?
Tại sao tư bản không chia hàng hóa thưa?
Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối
Ipo+thặng dư+sử dụng thế nào?
phương pháp bóc lột giá trị thặng dư nào giúp nhà tư bản bóc lột được nhiều giá trị thặng dư? giải đáp giúp nhé các bạn!
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp