Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
so sanh hon cua quick
Ngoại ngữ 13/03/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
Hiếm dùng lắm, nếu so sánh nhanh hơn thì dùng: Fast, Faster, the Fastest
13/03/2012 Đăng bởi Minh Khoa
2 trong số 3
more quickly than............
13/03/2012 Đăng bởi oldgoatcrazy
3 trong số 3
quicker
13/03/2012 Đăng bởi Hello Hello
Bạn cũng có thể quan tâm
so sanh he tuan hoan don va he tuan hoan kep
so sanh ngoai te va ngoai hoi?
`so sanh cac phan so sau tu lon den be.16/14, 9/7,30/25,54/81.
so sanh phan so abab/cdcd va ababab/cdcdcd
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp