Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
lead time và transit time là gì?
Buôn bán 06/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
"lead time": có thể được hiểu là "thời gian chờ" hay "thời gian chết" - là khoảng thời gian giữa của giai đoạn hoạch định và lúc bắt đầu sản xuất.
"gain lead time" hay "reduce lead time" có nghĩa là "tiết kiệm/rút ngắn được thời gian chờ"
14/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Twitter bị limited
what does "popcorn time" means ?
cau noi "love is time. time is wait. wait is unhappy. and unhappy is love" dung hok?
following ways of doing things that have existed for a long time
Today almost of women don't spend much time ____ the house.
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp