Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Làm thế nào để có thể dùng lệnh vlookup với một worksheet khác?
Phần mềm máy tính | Windows 31/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Liên kết dữ liệu giữa các bảng tính:
Trong một tệp tin excel (workbook) bao gồm nhiều bảng tính (worksheet), khi tạo công thức có thể sử dụng dữ liệu trong các bảng tính khác nhau. Muốn nhập địa chỉ của ô ở bảng tính khác vào công thức cần nhập tên của bảng tính đó và ký tự (!) trước địa chỉ ô:
VD: D3 + Sheet2!D4 (ở ô D3 của bảng tính hiện hành cộng với ô D4 của bảng tính Sheet 2).
Thực ra muốn làm phải có bản tính cụ thể thì mới làm được.
Như vậy nếu muốn gõ mã khách hàng mà hiện ra thông tin từ danh sách thì theo mình bạn nhập mã ở một ô, sau đó thông tin ở một ô kế tiếp.
Rồi dùng lệnh Vlookup.
Ví dụ ở bảng Sheet1: có các hàng cột như sau: (mình phải dùng dấu gạch để căn cột cho đúng)
A_____________B___________C (các cột trong excel)
Mã_________Thông tin__________(dòng 1)
D1 Nguyễn Văn A (thông tin)
D2 Nguyễn Văn B (thông tin)
D3 Nguyễn Văn C (thông tin)

Ở Sheet 2 Hóa đơn cũng có 2 ô
A ________________B___________(các cột)
Mã_____________Thông tin_______(dòng 1)
D1(gõ vào)___=VLOOKUP(A2,Sheet1!$A$2:$B$3,2,0)
Chúc bạn thành công.
06/04/2010 Đăng bởi QA.tocvanghoe
Bạn cũng có thể quan tâm
câu lệnh
mình muốn có hình rằn ri trong pts thì dùng nhửng lệnh gì?
Nên sử dụng Internet Explorer nào?
tại sao google dịch không làm hai bảng để người dùng có thể gõ vào 2 bảng đó?
Vì sao không mở được lệnh regedit?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp