Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
sao em không kết nối được với www gdt.gov.vn?
Internet | Máy tính và Internet 11/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Có sự cố sever em à. Tạm thời chưa hoạt động bình thường.  Đợi lúc khác đăng nhập xem sao
11/08/2011 Đăng bởi Handsome
Bạn cũng có thể quan tâm
Tình hình là mình mới học SEO và nghe chỉ bảo rằng tìm nhiều site có đuôi .edu với .gov? Tại sao vậy?
sao trình duyệt của mình không kết nối được với trang web download.com
MÁY TINH KẾT NỐI TI VI LCD thay cho màn hình?
Tại sao nokia kết nối mạng được 1 chút lại tắt?
Một cổng IDE kết nối tối đa bao nhiêu HDD chuẩn PATA
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp