Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
nước Việt Nam hiện nay có bao nhiêu vị đại tướng?
Xã hội 13/11/2010 Đăng bởi snc90
Câu trả lời
1 trong số 2
tất cả 12 vị.
chi tiết: http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_%C4%90%E1%BA%A1i_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam
13/11/2010 Đăng bởi aeDalton
2 trong số 2
không biết mình không giỏi lich sử
Mà hình như là mấy người không biết
13/11/2010 Đăng bởi thiên thần bóng tối
Bạn cũng có thể quan tâm
xem tướng
tại sao thủ tướng đã ký quyết định tiền thâm niên cho giáo viên và sẽ cho lãnh vào tháng 9 năm 2011 mà tới nay vẫn
Trong số những người từng giữ chức thủ tướng Thái Lan ai là người cao tuổi nhất còn sống tới thời điểm này
tại sao cần phải học
giá trị của 1/2 của 2/3 của 3/4 của 4/5 của 5/6 của 6/7 của 7/8 của 8/9 của 9/10 của 1000 là bao nhiêu
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp