Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tổng 5 góc trong 1 hình ngũ giác là bao nhiêu
Xã hội 24/06/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 8
LỚN HƠN 4 V..( >4V)
24/06/2011 Đăng bởi tragiang
2 trong số 8
540 độ
24/06/2011 Đăng bởi ductam1136
3 trong số 8
Bạn chia hình ngũ giác đó thành 3 tam giác nằm kề nhau. Mỗi tam giác có tổng các góc  là 180 độ thì ngũ giác là 540 độ. Các hình lục giác, thất bát giác bạn cũng chia như vậy là ra liền.
24/06/2011 Đăng bởi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
4 trong số 8
Bạn nối 1 đường chéo rồi tính
360+180 =540 độ, vote cho ductam kìa
24/06/2011 Đăng bởi Trăng Khuyết
5 trong số 8
Lấy thước đo độ đo 5 góc rồi cộng lại.
24/06/2011 Đăng bởi windinhpung
6 trong số 8
=5-2x180
25/06/2011 Đăng bởi vladimir
7 trong số 8
vote cho ductam1136 đi bạn
25/06/2011 Đăng bởi Cù Trọng Xoay
8 trong số 8
bạn có thể làm thành cách tính góc tổng quát như sau :
ta chia đa giác bất kỳ thành nhiều tam giác kề nhau sao cho mổi tam giác có 3 đỉnh đều là đỉnh của ngủ giác đó
và các cạnh của tam giác này ko cắt các cạnh của tam giác khác chứa trong đa giác đó ,do đó mổi đa giác sẽ có rất nhiều cách chia , nhưng tính tổng quát trong việc tính góc của 1 đa giác vẩn sẽ ko có j thay đổi !
cụ thể ta có thể chia :
+/ đa giác có 3 cạnh là 1 tam giác
+/ đa giác có 4 cạnh là 2 tam giác
+/ đa giác có 5 cạnh là 3 tam giác

......................................

+/ đa giác có n cạnh là (n-2) tam giác

do đó tổng n góc của 1 tứ giác n cạnh sẽ bằng tổng góc của (n - 2) tam giác cộng lại !

nghĩa là đa giác có n cạnh sẽ có tổng số đo của n góc cộng lại là : S = 180.(n-2) (độ)

ÁP DỤNG VÀO BÀI CHO NGỦ GIÁC , NGHĨA LÀ n = 5

suy ra : S = 180.(5-2) = 540 (độ)

tương tự với lục giác (n=6) , thất giác (n=7) , bát giác (n=8) , cửu giác (n=9) hay thập giác (n=10) ta đều có thể tính tổng các góc 1 cách nhanh chóng !

**) lưu ý :  n > 2 và n thuộc N
01/07/2011 Đăng bởi tham an
Bạn cũng có thể quan tâm
khi nào thì tổng 3 góc trong 1 tam giác lớn hơn 180 độ?
Một tứ giác có thể có nhiều nhất bao nhiêu góc nhọn?
cho tam giác ABC vuông cân đỉnh A,M nằm trong tam giác ABC sao cho MA:MB:MA bằng 2:3;1,tính góc AMC
LÀM SAO ĐỂ GIÀI BÀI TOÁN NÀY ?
Toán hình 9
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp