Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
bài tập vật lý 8
1. Một cần cẩu kéo vật nặng 600N cao 4,5m trong 12 giây .tính công suất
2. Một xe ngựa kéo 1 vật 600N trong 5 phút tính vận tốc xe ngựa chuyển động
                            CẢ HAI CÂU HỎI ĐỀU NÓI TÓM TẮT
Khoa học & Toán học | Thi cử | Trung học 08/03/2011 Đăng bởi thùy trang
Câu trả lời
1 trong số 6
dễ thế mà cũng hỏi
A= F.s
P=A/t
mọi người dứng giải
để tự làm
k quen
08/03/2011 Đăng bởi muangau
2 trong số 6
1.  Công mà cần cẩu thực hiện được:
       A = F. s = 600*4.5 = 2700 (J)
    Công suất của cần cẩu:
       P = A/t = 2700/12 = 225 (W)

Câu 2 tự giải
08/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 6
24km/h
02/06/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 6
24km/h
02/06/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 6
v=24km/h
02/06/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 6
ta có:
5p=300s, 5p = 1/12h
=> 600:300=> s=2
ta co v=s/t => v= 2:1/12= 24km/h
bai la v. ^^
24/04/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Bài tập về khí( Vật Lý 10)
câu hỏi dộng vật
Người ta biết đặt câu hỏi từ lúc nào? Loài vật có biết đặt câu hỏi không?
loài động vật nào?
Ai biết bán vật liệu thiết bị cho các công trình cây dựng thì cần kĩ năng gì không, mình là sinh viên sắp ra trường ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp