Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cho 2,9 gam hon hop gom 1 muoi cacbonat cua kim loai kiem va 2 muoi cacbonat cua 2 kim loai kiem tho thuoc 2 chu ki lien
tiep va cac chat duoc tron theo ti le so mol bang nhau tac dung het voi dung dich hcl du thi thu duoc 0,672 lit co2(dkc) tinh:khoi luong muoi tao thanh trong dung dich theo 3cach vaxac dinh cong thuc cua cac muoi de bai cho
Khoa học & Toán học 24/02/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
su khac nhau cua go va cua kim loai .tai sao be mat san pham khong nhan
trong cac tieu thuyet cua Kim Dung thi loai vo cong nao la cao nhat
Cu co tac dung voi muoi sat 3 trong dung dich axit
Cac ban cho minh hoi kim loai nao dan dien tot nhat.
gia cua cac loai thuoc giam can?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp