Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
may nam nhuan am lich 1 lan
Xã hội 06/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
Theo các cách tính để xác định năm nhuận thì người ta lấy năm đó chia hết cho 4 thì năm đó là năm nhuận.
Ví dụ: Năm 2012/4 = 503, chia hết không dư thì năm 2012 sẽ là năm nhuận.
Xét tiếp năm 2013/4 = 503.25, có số dư ---> không phải là năm nhuận
Năm 2014/4 = 503.5 cũng không phải năm nhuận
Năm 2015/4 = 503.75 cũng không phải năm nhuận
Năm 2016/4 = 504, không dư---> là năm nhuận.
Vậy cứ cách 4 năm lại có 1 năm nhuận.
06/10/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
2 trong số 3
Sau 4 năm thì có một năm, có nghĩa năm đó là năm thứ 5 !!
06/10/2011 Đăng bởi 31121995
3 trong số 3
day ne
http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2004/01/3b9ceecc/
3 nam
16/08/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tai sao am lich vn lai ba nam nhuon mot lan
ngay 15/8 nam 1964 am lich la ngay nao cua duong lich
Ngay 7/8/1986 am lich la ngay may duong lich vay?ai biet cho mjnh biet voi cam on rat nhieu
em co kinh vao ngay 19 am lich quan he vao ngay 24 am kich co thai khong
tai sao toi gui mai tro ct tip bong da rat nhieu lan ma ko co hoi am
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp