Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên??
Tác phẩm nghệ thuật | Truyện tranh 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 10
PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐCSVN
1- Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn
* Động cơ vào Đảng:
- Động cơ: Cái có tác dụng thúc đẩy người ta suy nghĩ, hành động.
- Động cơ vào Đảng: trả lời câu hỏi: Tại sao vào Đảng? Vào Đảng để làm gì?
+ Để hết lòng, hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. Bác Hồ khuyên: “Nếu sợ không phục vụ được nhân dân, phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng”.
Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết, lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc, CNXH.
+ Nay, trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức.
- Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN, khắc phục tình trạng nước nghèo, kém phát triển.
- Thực hiện công bằng xã hội, chống áp bức bất công.
- Đấu tranh ngăn chặn, khắc phục những tư tưởng, hành động sai trái, tiêu cực.
- Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch.
- Bảo vệ độc lập dân tộc.
Bác Hồ: “Chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.
* Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng?
Động cơ đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định vì: Đảng chỉ kết nạp những người giác ngộ về mục đích, lý tưởng cách mạng. Không thu nhận những người mang động cơ lệch lạc, thiếu trong sáng, nhất là không để những kẻ cơ hội lọt vào Đảng.
- Cần hiểu bản chất, mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc ....văn minh”
- Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao, thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức, đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, vụ lợi.
- Mọi lúc, mọi nơi, cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng, cho dân.
* Liên hệ:
- Trước ma lực của đồng tiền và sự chống phá của các thế lực thù địch, biết bao người vẫn nêu cao lý tưởng sống, chiến đấu vì hạnh phúc của nhân dân, tận tuỵ phục vụ nhân dân. Chúng ta tự hào vì trong bất cứ tình huống nào Đảng ta vẫn không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. (Trước, trong và sau khi giành chính quyền, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và công cuộc đổi mới; khi Liên Xô -Đông Âu sụp đổ, VN vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu; những nhân tố mới trong đổi mới...)
- Tồn tại:
Một bộ phận những người vào Đảng với động cơ thiếu trong sáng:
Những kẻ cơ hội vào Đảng vì lợi ích cá nhân: để thăng quan tiến chức, tìm kiếm danh vọng, địa vị, thu hái lợi lộc.
Những kẻ phản động vào Đảng để “leo cao, chui sâu” phá hoại Đảng từ bên trong.
2- Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng
* Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên điịnh mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu).
- Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục. Độc lập, sáng tạo, không thụ động, trì trệ.
* Bản lĩnh chính trị thể hiện:
- Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.
- Lấy CN Mác - Lê nin, tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động.
- ĐCSVN là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (không chấp nhận đa nguyên, đa Đảng).
- Nhà nước là của dân, do dân, vì dân.
- Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng.
- Độc lập, sáng tạo, không thụ động, trì trệ.
* Muốn có bản lĩnh chính trị:
- Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động.
- Đứng vững trên lập trường, quan điểm của Đảng, giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.
- Phấn đấu góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
- Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần, không mất phương hướng về chính trị.
- Tỏ thái độ, chính kiến rõ ràng, không mập mờ, “ba phải”.
* Đạo đức cách mạng: Nói tóm tắt thì đạo đức cách mạng là: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất”.
Phẩm chất đạo đức theo tư tưởng HCM:
- Trung với nước, hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
- Yêu thương con người, sống có tình, có nghĩa: Trong di chúc, 3 năm (1965 - 1968 ) người chỉ thêm có 1 dòng: “ Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”.
- “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”: Theo HCM đây là “tứ đức” của con người.
+ Cần: siêng năng, chăm chỉ, cố gắng, dẻo dai.
+ Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn.
+ Liêm: Là trong sạch, không tham lam.
+ Chính: Không tà, ngay thẳng, thẳng thắn, đứng đắn.
03/04/2010 Đăng bởi congchua
2 trong số 10
phải có đức hy sinh như vị thánh thì mới nên vào đảng.
phải có tính cần cu hơn cả thạch sanh .
phải có lòng thường dân nghèo hơn cả bồ tát thì mới nên vào đảng.
phải có trình độ khoa học kỹ thuật và lý luận hơn cả Trạng nguyên thì mới nên vào đảng ?
hảy dừng vào đảng nếu bạn ham quyền chức và ham ủa cải vật chất.
hãy đừng vào đảng nếu bạn có lòng ganh tỵ và ham mê tửu sắc .
hãy đừng vào đảng nếu bạn không biết nhẫn nhục.
hãy d8ừng vào đảng nếu bạn không thích gian nan .
nếu vào đảng rồi thì bạn cần phải kiên quyết đấu tranh trừng trị bọn tham nhũng.
nếu vào đảng rồi thì bạn phải vạch ma75t bọn sâu dân mọt nước
nếu vào đảng rồi thì bạn phải biết hy sinh cho dân sung sướng trước mình
nếu vào đảng rồi thì bạn phải cùng với đảng viên tốt làm trong sạch đảng .
khi vào rồi mà bạn muốn ra khỏi thì :
cần phải giữ được danh thơm khi không còn tồn tại.
cần phải giữ uy tín cho những người tốt còn đang trong đảng
cần phải tiếp tục hy sinh như khi bạn cón là 1 đảng viên tốt
cần phải động viên nhân dân hãy thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của người dân.
còn nếu bạn không vào đảng thì :
hãy sống như một người mđảng viên chân chính.
hãy sống như một bậc trượng phu vì nước quên thân.
hãy sống làm sao cho đáng sống . đừng vì tham lam mà làm mất thanh danh.
hảy sống như những vị anh hùng đã sống,
nếu vậy thì xin hỏi bạn rằng :
vào đảng hay không vào có còn quan trọng lắm không ?
Bổ sung : Bạn nào đã đọc kỹ chưa mà trừ của mình 3 đểm đó .... xem ra cũng yếu kém quá đi chứ.
17/04/2011 Đăng bởi tragiang
3 trong số 10
ối giời ! bạn định vào Đảng Nào Đấy ? bạn nghĩ xem vào rồi ra có dễ không đã chứ?
05/05/2011 Đăng bởi tragiang
4 trong số 10
công chúa nói y như thật ý. ghi một đoạn dài ko ai chọn mà lại bị trừ điểm rất xứng đáng. đến mình còn phải trừ điểm bạn. với lại công chúa mới cấp 1
12/05/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 10
câu trả lời đầy đủ ở đây nè bạn!
http://www.chiasekinhnghiem.com/tao-dung-su-nghiep/can-lam-gi-va-phan-dau-nhu-the-nao-de-tro-thanh-dang-vien-dang-cong-san-viet-nam-dang-csvn.html
23/05/2011 Đăng bởi decent
6 trong số 10
Mình ko bít bạn đang ở giai đoạn nào? Đi học?Đi làm? Hay hoạt động ở địa phương nên cũng ko bít hết đc. Nhưng theo như exp của em gái mình (đã vào đảng rồi), nó tham gia công tác đoàn cả khi là hs và sv, học lực tốp trên,tham gia các hoạt động xã hội và tình nguyện, tranh thủ về địa phương tham gia các hoạt động đoàn thể. Quan trọng nhất là có ng đi trước, không phải là chân gỗ đâu, mà chỉ là chỉ cho các bước đi phù hợp mà thui!!
Mình thì ko thích vào đảng lắm, lối sống hoang dã có lẽ ko thích hợp để vào !!
11/08/2011 Đăng bởi Đỗ Y Nhi
7 trong số 10
Tui cũng rất muốn vào Đảng, nhưng muốn làm gì cũng phải từng bước một. Trước tiên là vào Đoàn, tham gia tích cực hoạt động Đoàn trong Nhà trường cũng như tuyên truyền mọi người cùng hoạt động xã hội. Đối với học sinh chúng ta, hoạt động xã hội tích cực nhất có thể là làm từ thiện, đến tham viện dưỡng lão, vệ sinh đường phố, khu phố hay bãi biển... Ngoài ra, hiện nay Internet cũng là một phương tiện truyền thông cao, có thể tham gia vào một số diễn đàn chính trị, chúng ta cũng là phần tử trong nước, huống hồ là thanh niên thì càng hoạt động tích cực. Quan trọng hơn là có thể đc những người đi trước chia sẻ kinh nghiệm. Nhưng như vậy cũng chưa đủ đâu! Vào Đảng, tức là các bạn đi theo lý tưởng Cách Mạng, như vậy các bạn phải thành thạo sử dân tộc, lý luận Cách Mạng của Bác Hồ hay của các bác cán bộ đi trước. Nói chung phải am hiểu về chủ nghĩa xã hội. Bản thân mình đây, tuy chưa đạt hết toàn bộ tiêu chuẩn kia, nhưng có lẽ phải từng bước thực hiện bạn ạ. Không nên vội vàng, tốt hơn hết phải có lòng nhiệt huyết cao và tinh thần trách nhiệm lớn. Có như vậy thì chuyện vào Đảng nhất định trở nên đơn giản.
Xin cảm ơn đã lắng nghe.
15/01/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
8 trong số 10
Chỉ cần bạn là công dân việt nam
Bạn yêu nước, thù ghét bọn tay sai, bọn bán nước
Và tích cực tham gia hoạt động đôàn hội, chung tay cùng mọi người xây dựng đất nước là ổn.
Những ai có suy nghĩ xấu về đảng, và không có lòng tin, không biết đứng lên thì e là không được
Ngoài ra còn 1 số đối tượng xấu như sau không thể vào đảng:
+ Luòi biếng, thích các cường quốc khác giúp đỡ mà không nghĩ tới việc tự giúp bản thân
+ Phản động, cơ hội, luôn hô hào yêu Việt Nam, nhưng thật ra chỉ là mấy kẻ tay sai cho lũ xâm lược
+ Vô đạo đức ( cái này quan trọng, đa phần phản động không có đạo đức )
18/04/2012 Đăng bởi Bạch Dương
9 trong số 10
phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên
21/03/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
10 trong số 10
bài này của bạn viết nói chũng là cũng đúng theo quan điểm của mình bạn ah!))
28/07/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Cần làm gì và phấn đấunhu thế nào để trở thành Đảng viên
Để phấn đấu trở thành người Đoàn viên TNCS VN, ta cần phải phấn đấu như thế nào?
tại sao nên phấn đấu để trở thành người đoàn viên?
Có văn bản nào quy định cho người đã bị khai trừ Đảng nếu phấn đấu tốt vẫn được kết nạp vào Đảng không?
Học hành, phấn đấu ra sao để trở thành chủ tịch nước nhỉ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp