Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Một số câu ca dao, tục ngữ về đức tính giản dị của con người?
Xã hội | Thi cử 25/08/2011 Đăng bởi Taylor Swift
Câu trả lời
1 trong số 19
Tục ngữ:
- Tích tiểu thành đại.
- Ăn phải dành, có phải kiệm.
- Lúc có mà chẳng ăn dè.
Đến khi ăn hết lại ghè chẳng ra.
Thành ngữ
- Năng nhặt chặt bị.
- Cơm thừa, gạo thiếu.
- Của bền tại người.
- Vung tay quá trán.
25/08/2011 Đăng bởi Cô Úc
2 trong số 19
Gởi Cô Út : những gì Cô Út nói là nói về tính tiết kiệm chứ không phải tính giản dị như tác giả hỏi .
25/08/2011 Đăng bởi Ồ Thế À
3 trong số 19
Còn có cả "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" nữa !!!!!!!!!
25/08/2011 Đăng bởi sanhotrang94
4 trong số 19
Còn cái lai quần cũng đánh!
25/08/2011 Đăng bởi VIC
5 trong số 19
Ca dao , tục ngữ về tính giản dị
- Tích tiểu thành đại
- Năng nhặt chặt bị
- Ăn phải dành, có phải kiệm
- Ăn chắc mặc bền
- Buôn tàu bán bè chẳng bằng ăn dè hà tiện
- Đi đâu mà chẳng ăn dè
Đến khi ăn hết lại ghè chẳng ra.
- Kiếm một ăn muời
- Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí
- Làm khi lành để dành khi đau
- Thì giờ là vàng bạc
- Tiết kiệm sẵn có đồng tiền
Phòng khi túng lỡ không phiền lụy ai
- Ở đây một hạt cơm rơi
Ngòai kia bao hạt mồ hôi thấm đồng
Ca dao , tục ngữ về tính trung thực
-Yêu nên tốt, ghét nên xấu
Cuả người bồ tát, của mình lạt buộc
-Tốt danh hơn lành áo
Giấy rách giữ lấy lề
-Gửi lời thì nói, gửi gói thì mở.
Có đi có lại, mới toại lòng nhau.
-Ở đời tham của thì thua. Của ăn thì hết, mà cái phỗng thờ
vua hãy còn
-Chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm sông hương mặc người
Chúc bạn vui vẻ nhé !
26/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 19
còn cơm thừa canh cặn nữa mà các bạn
20/09/2011 Đăng bởi nguyen huu phuoc dien
7 trong số 19
mot so cau ca dao ve tiet kiem
22/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
8 trong số 19
- Năng nhặt chặt bị
- Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện
- Kến tha lâu cũng đầy tổ
- Tích tiểu thành đại
- Ăn ít no lâu, ăn nhiều chóng đói
- Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm
- Ít chắt chiu hơn nhiều ăn phí
- Ăn chắc ,mặc bền
- Ăn phải dành. có phải kiệm
20/04/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
9 trong số 19
1. Sống giản dị
- Áo vải cơm rau.
- Bớt mồm bớt miệng.
- Sống đơn giản sống lâu trăm tuổi.
- Ăn chắc mặc bền.
-Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.
- Nâu sồng nào quản khen chê
Khó thì cho sạch, rách thì cho thơm.
- Hay quần hay áo hay hơi
Mà chẳng hay người là của bỏ đi.
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người

Được mùa chớ phụ ngô khoai
Đến khi thất bát lấy ai bạn cùng
22/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
10 trong số 19
hai
chang hieu gi
23/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
11 trong số 19
còn câu " cái nết đánh chết cái đẹp"
27/08/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
12 trong số 19
còn gì nữa hk ???
27/08/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
13 trong số 19
Giản dị:
+Khéo co thì ấm
+Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
+Hữu xạ tự nhiên hương
+Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm
+...
Trung thực:
+Cọp chết để da, người ta chết để tiếng
+Giấy rách phải giữ lấy lề
+Chồng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người
+Trời cho sao hưởng vậy
+Nói gần nói xa chẳng qua nói thật
+...
04/09/2013 Đăng bởi Megpoid Gumi
14 trong số 19
Giản dị:
+Khéo co thì ấm
+Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
+Hữu xạ tự nhiên hương
+Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm
+...
Trung thực:
+Cọp chết để da, người ta chết để tiếng
+Giấy rách phải giữ lấy lề
+Chồng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người
+Trời cho sao hưởng vậy
+Nói gần nói xa chẳng qua nói thật
+...
04/09/2013 Đăng bởi Megpoid Gumi
15 trong số 19
Tich Tieu Thanh Dai
15/09/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
16 trong số 19
ko biết
15/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
17 trong số 19
hok biet thi thoi cung ghi vao nua
16/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
18 trong số 19
sap kim tra nè!
17/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
19 trong số 19
- Áo vải cơm rau.
- Bớt mồm bớt miệng.
- Sống đơn giản sống lâu trăm tuổi.
- Ăn chắc mặc bền.
-Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.
- Nâu sồng nào quản khen chê
Khó thì cho sạch, rách thì cho thơm.
- Hay quần hay áo hay hơi
Mà chẳng hay người là của bỏ đi.
_Khéo co thì ấm
_Hữu xạ tự nhiên hương
_Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm
- Năng nhặt chặt bị
- Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện
- Kến tha lâu cũng đầy tổ
- Tích tiểu thành đại
- Ăn ít no lâu, ăn nhiều chóng đói
- Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm
- Ít chắt chiu hơn nhiều ăn phí
- Ăn chắc ,mặc bền
- Ăn phải dành. có phải kiệm
20/02/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tìm giúp mình những câu ca dao tục ngữ về Ninh Bình với!!!!!!!
Thần lực làm gẫy dao, gậy của Bồ tát QTÂ có tuân theo 4 định luật của Nhiệt động lực học không bạn nhỉ ???
tại sao không có ca dao tuc ngữ đaklak
giải thích câu ngạn ngữ nước đức ''nhiều quá không có lợi'' theo quy luật chất-lượng
Ly thân và ly dị khác nhau chỗ nào what different betwen divorced and separated
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp