Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
mục đích của đánh giá xếp loại học sinh là gì?
Tiểu học | Khoa học và Giáo dục 14/02/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
làm động lực để học sinh cố gắng hơn
14/02/2012 Đăng bởi Clicia
2 trong số 2
Điều 2. Mục đích, căn cứ và nguyên tắc đánh giá, xếp loại

1. Đánh giá chất lượng giáo dục đối với học sinh sau mỗi học kỳ, mỗi năm học nhằm thúc đẩy học sinh rèn luyện, học tập.

2. Căn cứ đánh giá, xếp loại của học sinh được dựa trên cơ sở sau:

a) Mục tiêu giáo dục của cấp học;

b) Chương trình, kế hoạch giáo dục của cấp học;

c) Điều lệ nhà trường;

d) Kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.

3. Bảo đảm nguyên tắc khách quan, công bằng, công khai, đúng chất lượng trong đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, học lực học sinh.
Trích: QUY CHẾ

Đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
14/02/2012 Đăng bởi vansonfa
Bạn cũng có thể quan tâm
làm người không có mục đích sẽ ra sao
mục đích riêng là gì
Nếu có tiền bạn sẽ sử.dụng vào mục đích gì ?
Mình muốn hỏi: tính mục đích của con người là gì?
Mục đích có biện minh được cho hành động?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp