Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
dẫn luận ngôn ngữ học
Mối liên hệ giữa ngôn ngữ học và tín hiêu học, sinh lý học, y học và  văn học. cho Vd chứng minh, phân tích. (đây là câu hỏi ôn tập môn Dẫn luận ngôn ngữ học của mình, pà kon ai biết thì giúp mình với nhé! mình đang rất cần! Cảm ơn pà kon nhiều nha!)
Thi cử 18/12/2010 Đăng bởi Vân Phan
Bạn cũng có thể quan tâm
cho mình hỏi về tin học
Nên học tiếg Anh hay theo học tiếg Pháp đây.aj tư vấn vớj.,>sao này ngôn ngữ nào có lợi hơn?
có phần mềm tạo ra từ ngôn ngữ lập trình go của google?
ngôn ngữ lập trình dc sử dụng phổ biến nhất hiện nay ?
NGÔN NGỮ TEEEN.....
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp