Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cánh lấy lại thanh công cụ căn chỉnh lề, thay đổi phông chữ, cỡ chữ khi sọan thư trong Gmail?
Internet | Phần mềm 08/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Nếu ở chế độ tiếng Việt bạn thấy dòng link "Định dạng có dạng thức", hãy nhấn vào đó để hiện lại thanh công cụ.
08/11/2010 Đăng bởi Mr Hiếu
2 trong số 2
Còn nếu tiếng Anh thì là "Rich formatting »"
08/11/2010 Đăng bởi Mr Hiếu
Bạn cũng có thể quan tâm
giúp với/.mình đang làm dự toán.,lưu lại..sau khi lưu mở ra.tự nhiên file lưu chuyển đổi phông chữ, cỡ chữ.
Làm thế nào để chỉnh và căn lề chữ trong excel 2003?
Tại sao máy tính bị lỗi phông chữ?
Lỗi phông chữ trong google chrome
Chèn bảng trong Word 2007
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp