Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cách đổi tên wifi
Internet 24/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Gõ 192.168.0.1 hoặc 192.168.1.1vào IE tùy từng hãng.
User: Admin
Pass: Admin (1234)...
Vào WLAN/Basic Seting/Thay tên ở mục SSID bằng tên bạn muốn đặt.
24/01/2013 Đăng bởi Hades Hadesviet
Bạn cũng có thể quan tâm
Cách vào wifi của blackbery 8230 thế nào?
Có cách nào đổi tên trong GGGĐ?
ai biết cách thay đổi tên wapsite thì chỉ cho mình với ?
Đổi tên trên google hỏi đáp được không? Bằng cách nào?
ứng dụng của router wifi 3g
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp