Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Will and be going to sử dụng thế nào?
Âm nhạc | Ngoại ngữ 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
Cả "will"và "going to" đều đc sử dụng để nói về những hành động trong tương lai,nhưng phân biệt nó như thế nào?
a)will:
chúng ta sử dụng will khi quyết định làm j` ngay vào lúc nói.Trước đó,ng` nói chưa hề quyết định làm(chưa hề dự định trước)
example: Ginny:Tom is in hospital now,he's broken his leg
Miley:Really? i don't know.I will visit he tommorrow
(Miley không hề biết trươc là Tom dang nằm viện và ko dự định đi thăm Tom)
b,going to
chúng ta dùng "going to "khi đã quyết định 1việc tứ trước khi nói ra.Việc đó có thể đc lên kế hoạch từ nhiều ngày trước
example:Ginny:Tom is in the hospital now,he has broken his leg
Miley:Oh,I know.I'm going to visit him tommrow.
(Miley đã biết là Tom bị tai nạn từ trươc khi nói chuyện vs Ginny và đang định sẽ đi thăm anh ta vào ngày mai).
c,Chúng ta dùng cả will lẫn going to để nói về điều mà chúng ta nghĩ sẽ xảy ra trong tương lai:
example:
Do you think Tom will get the job?
- Oh dear, it’s already 4 o’clock. We’re going to be late
Chúng ta dùng going to (chứ không dùng will) khi có một cái gì đó ở tình huống hiện tại cho thấy điều sẽ xảy ra trong tương lai (nhất là tương lai gần). Người nói cảm thấy chắc chắn về điều sẽ xảy ra do có tình huống hiện tại.
- Look at those black clouds. It’s going to rain (the clouds are there now)
I feel terrible, I think I’m going to be sick (I feel terrible now)
Đừng dùng will trong những tình huống như trên. Trong những tình huống khác, tốt hơn ta nên dùng will
example:- Ann will probably arrive at about 8 o’clock
22/04/2010 Đăng bởi GA.minhphuong
2 trong số 2
will va be going to deu dung de noi ve tuong lai
- be going to dung trong tuong lai gan , va mang tinh tuyet doi chac chan se xay ra
- will dung trong tuong lai nhung mang tinh tuong doi khong chac chan
04/03/2011 Đăng bởi babylove
Bạn cũng có thể quan tâm
Từ chỉ tương lai của "be" là gì ?
Dung "will" trong truong hop nay dung hay sai? " The girl looks tired. She will be sick"
tại sao nhỉ
nen dung will like hay going to like la dung?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp