Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Lương hưu được tính như thế nào?
Pháp luật | Bảo hiểm 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 14
Theo điều 31 Nghị định 152/2007/NĐ-CP quy định mức bình quân tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần như sau:

1. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995:

a) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân các mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

b) Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

c) Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian đó. Trong đó thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm a khoản này. Trường hợp chưa đủ 5 năm, thì tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

2. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2007:

a) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

- Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

- Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

b) Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian;

c) Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian đó. Trong đó thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm a khoản này. Trường hợp chưa đủ số năm quy định tại điểm a khoản này thì tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

3. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01tháng 01 năm 2007 trở đi:

a) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

b) Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian;
c) Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian đó. Trong đó thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm a khoản này. Trường hợp chưa đủ 10 năm thì tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
17/04/2010 Đăng bởi QA.tien
2 trong số 14
Người lao động, nam đủ 50, nữ đủ 45, nếu có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 61%, được nghỉ hưởng lương hưu trước tuổi quy định (nam 60, nữ 55); mỗi năm nghỉ trước tuổi bị trừ 1% tỷ lệ hưởng lương hưu. Lương hưu = lương làm căn cứ tính lương hưu x tỷ lệ hưởng lương hưu. Trong đó, lương làm căn cứ tính lương hưu được tính theo hệ số lương bình quân 5 năm cuối x mức lương tối thiểu chung tại thời điểm hưu; tỷ lệ hưởng lương hưu = 45% cho 15 năm đầu, cộng thêm 2% (nam) hoặc 3% (nữ), tối đa 75%.

Trường hợp của bạn, nếu là nam thì chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu do chưa đủ tuổi 50. Nếu là nữ và có hệ số lương bình quân 5 năm cuối là 3,60 thì mức lương hưu có thể nhận được vào tháng 11/2009 (nếu nộp hồ sơ hưu trong tháng 10/2009) như sau: (3,6 x 650.000đ) x (75% - 8%) + trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu (mỗi năm trên 25 năm đóng BHXH được nhận tháng lương làm căn cứ tính lương hưu).
29/01/2011 Đăng bởi Minh Hạnh
3 trong số 14
Vỏn vẹn 1 câu trả lời. Nói ra dài quá.
06/03/2011 Đăng bởi Muavere.com
4 trong số 14
Mấy thằng đầu bự viết một điều luật đọc xong chóng mặt quá. Tui, người lao động bình thường, mới học hết lớp 9 (phổ cập của giáo dục VN) làm sao biết được đâu là "đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định" còn đâu là "chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định"???
Luật soạn thảo cho dân đọc, dân hiểu hay là soạn ra để cho các vị tận dụng tính lắc léo mà vơ vét vào túi riêng?
08/03/2011 Đăng bởi nautit
5 trong số 14
+ lương hưu là số t bạn nhận về  =75% lương cơ bản ( đủ năm đủ tuổi )
+ ko đủ năm đủ tuổi thì đi tìm ch.gia khák
17/03/2011 Đăng bởi 24hnet
6 trong số 14
Lương hưu trong quân đội hiện nay được tính như thế nào?
17/06/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 14
Khá phức tạp,rắc rối.Chúng ta cùng bàn nhé:

Tỉ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

VD: Ông G nghỉ việc hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi, có 20 năm 7 tháng đóng BHXH, tỉ lệ hưởng lương hưu hàng tháng tính như sau: Số năm đóng BHXH của ông G là 20 năm 7 tháng, 7 tháng lẻ được tính là 1 năm, nên số năm đóng BHXH để tính hưởng lương hưu của ông G là 21 năm.

15 năm đầu tính bằng 45%, từ năm thứ 16 đến năm thứ 21 là 6 năm, tính thêm 6 x 2% = 12%; tỉ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của ông G là 45%+ 12% = 57%.

Mức lương hưu hàng tháng theo khoản 2, Điều 28 NĐ số 152/2006/NĐ - CP như sau: Tỉ lệ hưởng lương hưu hàng tháng đối với người nghỉ hưu trước tuổi được tính như quy định trên. Nhưng mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì tỉ lệ hưởng lương hưu giảm đi 1%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có tháng lẻ thì được tính tròn thêm một tuổi. Đối với người nghỉ hưu theo khoản 1 Điều 27 NĐ số 152/2006/ NĐ- CP thì lấy mốc tuổi 60 đối với nam và tuổi 55 đối với nữ để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi quy định.

Đối với người nghỉ hưu theo khoản 2 Điều 27 NĐ số 152/2006/NĐ- CP thì lấy mốc tuổi 55 đối với nam và tuổi 50 đối với nữ để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi quy định.

VD: Ông Trần Văn M làm việc trong điều kiện bình thường có 20 năm đóng BHXH, bị suy giảm khả năng LĐ 61%, nghỉ việc hưởng lương hưu khi 50 tuổi 3 tháng. Tỉ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của ông M được tính bằng 55%. Ông M nghỉ hưu khi 50 tuổi 3 tháng, như vậy tuổi nghỉ hưu của ông M là 51 tuổi, ông M nghỉ hưu trước tuổi 60 là 9 năm nên tỉ lệ lương hưu tính giảm 9%. Tỉ lệ lương hưu hàng tháng của ông M là 55%- 9% = 46%.Mức lương hưu hàng tháng được tính bằng tích số của tỉ lệ hưởng lương hưu hàng tháng với mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH. Trường hợp sau khi tính cụ thể mà mức lương hưu hàng tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung thì được điều chỉnh bằng mức lương tối thiểu chung.

Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được tính theo quy định tại khoản 4 Điều 28 NĐ số 152/2006/NĐ- CP.

VD: Bà Vũ Thị Q nghỉ việc hưởng lương hưu khi đủ 55 tuổi, có 26 năm 10 tháng đóng BHXH, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của bà Q là 1.050.000 đồng/tháng. Thời gian đóng BHXH của bà Q được tính tròn là 27 năm, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu của bà Q là: (27- 25) x 0,5 x 1.050.000 = 1.050.000 đồng.

Website bổ ích:
http://www.webbaohiem.net
http://www.baohiem24h.net
14/07/2011 Đăng bởi Donv
8 trong số 14
tôi có thời gian công tác tính đến 1/2000 là 21 năm, hệ số lương là 2,42 . Từ tháng 2/2000 đến nay tôi không tham gia đóng BHXH. bây giời tôi là 52 tuổi tôi muốn biết nếu tôi nghỉ hưu thì hưởng được bao nhiêu VND.Mong mọi người tính giúp xin cảm ơn
21/09/2011 Đăng bởi danh hai
9 trong số 14
xem
http://www.molisa.gov.vn/Default.aspx?tabid=67&g=posts&m=209#209
24/10/2012 Đăng bởi lê quốc hán
10 trong số 14
Chế độ tiền lương theo Nhà nước quy định có thể hiểu nôm na là: Mức lương được tính theo luật nhà nước quy định về thâm niên, hệ số lương... lương này là do nhà nước trả.
Chế độ tiền lương do người sử dụng lao động trả là: Lương, hệ số lương, thâm niên... là do người sử dụng lao động quy định. Mức đóng BHXH dựa vào mức lương này của người sử dụng lao động để đóng cho bảo hiểm xã hội để hưởng các quyền lợi sau này.
Việc phân chia chế độ tiền lương giữa hai chủ thể này nhằm hài hoà lợi ích giữa các chủ thể. Người đóng nhiều thì hưởng nhiều, người đóng ít thì hưởng ít.
18/01/2013 Đăng bởi anhthangvnu
11 trong số 14
luong huu tri giang vien cao cap 6,26 duoc linh bao nhieu?
29/04/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
12 trong số 14
xin tra lơi
08/05/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
13 trong số 14
lương hưu tang như thê nao
08/05/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
14 trong số 14
1-7 tang lương cho hưu tri thê nao
08/05/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Nếu mức lương cơ bản đóng BHXH là 1500000đ thì về hưu được hưởng bao nhiêu
Tham gia 2 BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện làm lương hưu bị thấp hơn, có đúng không? vì sao?
Khi nào được hưởng chế độ lương hưu ?
1/10/1011 lương hưu có được tăng không ?
Chế độ hưu trí
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp