Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
.So sánh hai vùng đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng Sông Hồng nhận thấy chúng giống nhau và khác nhau ở điểm nào?
Nghệ thuật | Thi cử 22/03/2011 Đăng bởi Vanessa Ha
Câu trả lời
1 trong số 1
- giong nhau: deu la 1 vung dat mau mo do phu sa cua 2 con song la song Hong va song Me kong tao nen va la 2 vua lua cua ca nuoc
- khac nhau: dien tich DBSH khoang gan 15 000 km vuong con DBSCL thi rong gan gap 3 lan khoang 42 000km vuong gi do cua.
tuy dien tich cua dong bang song cuu long gap nhieu lan DBSH nhung nang suat canh tac thi lai k cao do dien tich nhiem man rat lon, hien chua co bien phap cai tao, chi khoang 2 vu lua 1 nam.
22/03/2011 Đăng bởi tentoilarg
Bạn cũng có thể quan tâm
cách phòng chống lũ lụt ở đồng bằng Sông Hồng
Bà con cho hỏi tại sao các tinh vùng đồng bằng sông Cửu Long ,hầu như tỉnh nào cũng có 1 huyện tên là Châu Thành vậy ?
Đồng Nai là dạng địa hình trung du hay đồng bằng?
Tại sao người ta thường nói tiền ra như nước sông Đà, tiền vào như nước sông Hồng?
Ai có tài liệu về lưu vực sông Gianh không share cho mình với
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp