Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
1MPA bằng bao nhiêu N/mm2
Khoa học & Toán học 31/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 6
1 Pa (N/m2) = 10^-7 Kilogram force/millimeter2
Trong đó1 Pa (N/m2) = 10^-6 Megapascal
Vậy từ đó suy ra được chứ bạn????
31/08/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
2 trong số 6
1 Pa = 1N/m2_
1MPa=1000 000Pa=1000 000 N/m2
1m2=1000000mm2
=> 1MPA=1000 000N/1000000mm2=1 N/mm2
31/08/2011 Đăng bởi FC.Barcelona
3 trong số 6
1MPA = 10^3Pa = 10^3KN/M^2 = 10^6N/M2
HOI LAI: 1kG = ? Mpa
04/09/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 6
1KN= ?KPa
29/08/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 6
HOI LAI: 1kG = ? Mpa
hai đơn vị này có đồng nhất k mà so sanh hả?
07/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 6
1mpa=1n/mm2
06/01/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
1feet bằng bao nhiêu cm
Bao nhiêu tuổi mới được thi lấy bằng tin học?
Tổ Hợp - Xác Suất
trên thế giới có tất cả bao nhiêu nước?
Chứng minh rằng n+1 Là phân số tối giản với (n thuộc N*) 2n+3
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp