Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
"Von dieu le cua Cong ty la gi?""
Mua sắm | Nghệ thuật | Võ thuật | Ngoại ngữ | Âm nhạc 05/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.

1. Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.

Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.

2. Ai là người có quyền góp vốn điều lệ?

Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tổ chức, cá nhân được mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật doanh nghiệp, trừ những trường hợp sau đây:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
- Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

3. Ý nghĩa của vốn điều lệ:

- Là sự cam kết mức trách nhiệm vật chất của các thành viên với khách hàng, đối tác;

- Là vốn đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp;

- Là cơ sở để phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn.


Đọc thêm http://www.luattriminh.vn/pho-bien-phap-luat/hoi-dap-phap-luat/luat-doanh-nghiep/186-von-dieu-le-la-gi.html#ixzz14NKKtm91
05/11/2010 Đăng bởi Mr.BeBiBo From BeBiBo.Net
Bạn cũng có thể quan tâm
tai sao cong ty TNHH 1 thanh vien khong duoc giam von dieu le va phat hanh co phan?
toi kinh doanh dau tu von dieu le la 50tr thi mot thang dong bao nhieu tien thue
vi sao cac cong ty thuong la cong ty co phan
Tai sao kha nang huy dong von cua cong ty trach nhiem huu han va cong ty co phan la nhu nhau
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp