Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vai trò của đảng Quốc đại là gì ???
Văn hóa xã hội 23/08/2011 Đăng bởi panda_love
Câu trả lời
1 trong số 2
Đảng Quốc đại Ấn Độ (tiếng Hindi: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) (viết tắt INC, tên thông dụng là Congress) là một trong hai đảng phái chính trị lớn của Ấn Độ, đảng kia là Đảng Bharatiya Janata. Đây là một trong những chính đảng dân chủ lâu đời nhất thế giới.[1][2][3] Đường lối tự do xã hội được nhiều người xem là trung tả trong nền chính trị Ấn Độ. Được thành lập năm 1885 bởi các thành viên của phong trào occultist Theosophical Society—Allan Octavian Hume, Dadabhai Naoroji, Dinshaw Wacha, Womesh Chandra Bonnerjee, Surendranath Banerjee, Monomohun Ghose, Mahadev Govind Ranade[4] và William Wedderburn—Đảng Quốc đại đã trở thành lãnh đạo của phong trào độc lập Ấn Độ, với hơn 15 triệu đảng viên và 70 triệu người tham gia vào cuộc đấu tranh chống lại sự cai trị của Anh ở Ấn Độ. Sau khi độc lập năm 1947, đảng này trở thành chính đảng chủ yếu của Ấn Độ, lãnh đạo bởi gia đình Nehru-Gandhi trong phần lớn thời gian.
23/08/2011 Đăng bởi Hoangtu_xuban
2 trong số 2
Lãnh Đạo các tầng lớp ND Ấn Độ chống lại sự chuyên chế của thực dân Anh
23/08/2011 Đăng bởi con chuot
Bạn cũng có thể quan tâm
Đảng và nhà nước cái nào có vai trò lớn hơn?
Phân tích vai trò của thể loại Bình luận trên báo chí hiện nay!
Vai trò của ý thức trong thời đại ngày nay? mong sớm được nhận câu trả lời..hic e sắp thi triết rùi
Tại sao trong xã hội nông thôn Việt Nam truyền thống thì vai trò cái nhận lại bị lu mờ?
trình bày vai trò của các định chế tài chính phi ngân hàng trong sự nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở việt nam
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp