Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tại sao trong nền kinh tế quá độ ở nước ta lại tồn tại nhiều thành phần kinh tế??
Kinh tế | Mậu dịch 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
-Trong thời kì quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta vẫn tồn tại một số thành phần kinh tế của xã hội trước đây, chưa thể cải biến ngay được; đồng thời, trong quá trình xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa lại xuất hiện thêm một số thành phần kinh tế mới như kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể... Các thành phần kinh tế cũ và mới tồn tại khách quan và có quan hệ với nhau, tạo thành cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kì quá độ.
-Nước ta bước vào thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội với lực lượng sản xuất thấp kém và nhiều trình độ khác nhau, nên có nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất khác nhau. Hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất là căn cứ trực tiếp để xác định các thành phần kinh tế.
-Việc tồn tại nhiều hình thức sở hữu và thành phần kinh tế giúp nước ta tận dụng được tối đa nguồn vốn, nguồn nhân lực trong việc phát triển kinh tế; đồng thời tạo nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm cho người lao động.
15/04/2010 Đăng bởi QA.tien
2 trong số 2
Thời kỳ quá độ nên các thành phần kinh tế có sự giao thoa giữa giai đoạn trước với giai đoạn sau. Thêm vào đó vai trò của mỗi thành phần kinh tế trong nền kinh tế VN vẫn còn nên chúng ta chấp nhận điều đó. Nó là một điều kiện cần thiết để nền KT Việt Nam tồn tại và phát triển trong giai đoạn hiện nay.
04/06/2011 Đăng bởi chothuanviet.com
Bạn cũng có thể quan tâm
Bạn nghĩ sao về nền kinh tế nước ta?
trong nền kinh tế mở hội nhập thì co tác dụng rút ngắn thời gian quá trình CNH-HDH. vì sao?
Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở việt nam ra đời khi nào?
những thành phần kinh tế nước ta ?
Kinh tế Việt Nam liệu có(sẽ) bị ảnh hưởng lớn bởi Trung Quốc??
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp