Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Động vật ưa ẩm là những động vật nào?
cho em biết 10 loài là được
Xã hội | Vật nuôi 14/02/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
cóc
nhái
chẫu chàng
ếch
giun
cuốn chiếu
lợn (heo)
trâu
14/02/2011 Đăng bởi con chuot
2 trong số 4
Cóc
Nhái
Ếch
Ểnh ương
Chẫu Chàng
(Họ hàng nhà cóc nhái là ưa ẩm)
Trùng
Trâu
Voi
Hà Mã
......................................
14/02/2011 Đăng bởi dokakapro
3 trong số 4
Ở duới nước có coi là ưa ẩm không hay chỉ lưỡng cư mới được
cóc
ếch
nhái
ễnh ương
chão chuộc
cá sấu
hà mã
thuồng luồng
Chẫu Chàng
....
04/04/2011 Đăng bởi Barcelona
4 trong số 4
ha` ma~
các loại cá
ễnh ương
nhái
chàng hiu
Giun
cá sấu
cóc
28/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao mùi phân của mỗi loài động vật lại khác nhau ?
Tại sao động vật ưa hoạt động đêm thi mắt rất phát triển?
Loài gậm nhấm có ưu điểm gì không?
Tại sao tất cả các loài động vật đều sợ người? Kể cả những loài thú lớn hơn người rất nhiều.
Loài chim được tiến hóa từ loài động vật nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp