Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
dieu 667 &677 bo luat dan su quy dinh nhung gi
Xã hội 12/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Ðiều 667. Hiệu lực pháp luật của di chúc

  1. Di chúc có hiệu lực pháp luật từ thời điểm mở thừa kế.
  2. Di chúc không có hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:

         a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;
         b)

         Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế.

         Trong trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực pháp luật.

  3. Di chúc không có hiệu lực pháp luật, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.
  4. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực pháp luật.
  5. Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực pháp luật.

________________________________________________________________________

Ðiều 677. Thừa kế thế vị

Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.
12/11/2010 Đăng bởi Phiêm Bàng
Bạn cũng có thể quan tâm
luat dan su
noi dung phap luat quy dinh dieu gi
an khang la gi ?
cong chuc bi ky luat khien trach co duoc bo nhiem lai khong ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp