Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
sayonara co nghia la gi vay?
Ngoại ngữ 01/04/2011 Đăng bởi nobipro
Câu trả lời
1 trong số 3
tạm biệt đó bạn!
01/04/2011 Đăng bởi Kzas-NTC
2 trong số 3
Là tạm biệt, đây là tiếng Nhật.
01/04/2011 Đăng bởi nahc-soraki
3 trong số 3
05/03/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Cho minh hoi tu tieng anh sau co nghia la gi vay: "funky"
INRI co nghia la ji vay
Tu ba con xa vien co nghia la gi?
Doping nghia la gi vay cac ban?minh dich tren google ko co.
Agape nghia la gi ha moi nguoi?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp