Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
HELP ME! VIET LAI CAU TIENG ANH, THEM 1 SO TU VAO DE THANH CAU HOAN CHINH
1. it / difficult / her / trip / abroad / now.
2. I / wish / more time / take / friends / beautiful spots / home town.
3. School / english / compulsory subject / while / french / optional.
4. Although / we / away / each other / keep / touch.
5. Lan / wish / spend / vacation / singapore / someday.
Khoa học và Giáo dục | Ngoại ngữ 31/08/2012 Đăng bởi anna BN
Câu trả lời
1 trong số 2
1. It is difficult for her trip to go abroad now
2. I wish I had more time to take my friends to beautiful spots in home town
3. At school, English is a compulsory subject while French is optional
4. Although we are away, we want to keep in touch with each other
5. Lan wishes she could spend vacation in Singapore someday
31/08/2012 Đăng bởi lyking
2 trong số 2
1. It is difficult for her to take a trip abroad now.
2. I wish I had had more time to take my friends to the beautiful spots in my hometown.
3. At school, English is a compulsory subject while French is an optional one.
4. Although we are away from each other, we still keep in touch.
5. Lan wish she would spend a vacation in Singapore someday.
31/08/2012 Đăng bởi Hello Hello
Bạn cũng có thể quan tâm
ke lai 1 cau chuyen giup em hieu them ve 1 cach song dep
dich ho minh cau tieng anh voi ?
Khai niem cau tieng viet
nhung cau hoi cua minh tai sao lai lam nguoi khac cam thay tuc gian va de to tieng nhi?
TIENG ANH 12-BAI 11"BOOKS" -TAKS 3-TAI SAO DUNG "YOU" TRONG CAU TRA LOI
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp