Trang chủ > Danh sách câu hỏi > Câu hỏi
Câu hỏi
Tại sao tinh bột không có phản ứng tráng bạc
Khoa học và Giáo dục 14/09/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
Đem tinh bột thủy phân bằng xúc tác axit vô cơ, ta thu được glucose có phản ứng tráng bạc (tráng gương).
Tinh bột không phản ứng tráng gương vì tính khử của nhóm chức -CHO trong phân tử tinh bột vô cùng yếu và tinh bột ít tan trong nước nóng (khoảng 20-30% là amilose tan còn 70-80% amilo pectin không tan).
14/09/2012 Đăng bởi Trùng Trùng Vân
2 trong số 3
vì tinh bột chỉ phản ứng tráng bạc khi vào H2O và điều kiện có axit xúc tác
phản ứng minh họa:
(-C6H10O5-)n  +nH2O  => nC6H12O6 (glucôzơ)
                               (xúc tác H2SO4)
C6H12O6 + Ag2O => C6H12O7 + 2Ag(chất rắn màu trắng)(điều kiên trong ddNH3)
(phản ứng tráng bạc)
hoặc CH2OH-(CHOH)4-CHO + Ag2O =>  CH2OH-(CHOH)4-COOH + 2Ag (tráng bạc)
vì để phản ứng tráng bạc buộc phải có nhóm -CHO
14/09/2012 Đăng bởi makervalue
3 trong số 3
Tinh bột là các phân tử gluco tạo thành vòng rồi liên kết với nhau tạo thành cấu trúc không gian không còn chức andehit nên không có phản ứng tráng gương. Chỉ khi nào thủy phân tạo ra gluco thì mới tráng gương được. Gluco tráng gương ở dạng mạch hở.
14/09/2012 Đăng bởi Que
Bạn cũng có thể quan tâm
Bột mì cũng có khả năng gây nổ???
các loại bột vàng, bột bạc thật ra là cái gì
hóa học!
Hóa Học ? (2)
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp