Trang chủ > Danh sách câu hỏi > Câu hỏi
Câu hỏi
tại sao Bác Hồ lại lấy tên là Hồ Chí Minh
Xã hội | Thuốc 23/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 11
anh minh mang
23/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
2 trong số 11
Tên thật của Bác Hồ kính yêu là Nguyễn Sinh Cung (tên cúng cơm này thì ai cũng biết rồi).
Bác đổi tên thành Nguyễn Tất Thành vì là 1 thanh niên có hoài bão lớn và tin tưởng vào sự thành công tất yếu của lý tưởng Cách mạng của mình.
Bác đổi tên sang Nguyễn Ái Quốc vì lấy bút danh này để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng người viết ra bài báo này là người yêu nứớc VN.

Có thuyết cho rằng :
Bác Hồ lấy họ Hồ vì : trước kia vua Quang Trung họ Hồ, Bác muốn gain lòng tự hào dân tộc nên lấy họ của vua Quang Trung, cũng là tượng trưng cho tinh thần xả thân giúp nước.
Chỉ là thuyết, đúng sai là ở miệng người đời thôi !

Vào cuối tháng 8 năm 1942, ông bị Quốc dân Đảng bắt và ông giả là một học giả Trung Quốc già cả khi ở trong tù. Như vậy, câu Bác Hồ lấy tên Hồ Chí Minh sau khi bị bắt cũng có thể đúng.

Tên Hồ Chí Minh là người của Việt nam cách mạng đồng minh hội do Nguyễn Hải Thần sáng lập qua Tàu xin ủng hộ từ Tưởng giới Thạch năm 1942. Đó là một giả thuyết.

Nhưng đa số đều nói tên Hồ Chí Minh là tên mới sau khi bị Tưởng giới Thạch bắt. Điểm vô lý của tài liệu tại Việt Nam sau này nói ông giả là một học giả Trung Quốc già cả khi ở trong tù. Đây là điểm dấu đầu lòi đuôi để nhận vơ tập thơ "Ngục Trung Nhật Ký" của tác giả Tàu, một đảng viên Quốc dân đảng.


TRẦN QUỐC VƯỢNG dự đoán họ HỒ là có thể ông NGUYỄN TẤT THÀNH muốn lấy họ của ông HỒ SĨ TẠO,nhưng không giải thích được cái tên CHÍ MINH là gì!
Giống như Ông ĐẶNG XUÂN KHU lấy cái tên TRƯỜNG CHINH vì thích cuộc VẠN LÝ TRƯỜNG CHINH của MAO TRẠCH ĐÔNG.
Với tôi họ HỒ là lấy họ của ông HỒ HỌC LÃM.
HỒ HỌC LÃM là một đại ân nhân của ông Nguyễn tất Thành,gia đình ông Nguyễn tất Thành và ĐCSVN.
Mẹ ông LÃM là mẹ nuôi,giúp đỡ cho bà THANH,chị ông Nguyễn tất Thành...
Còn cái tên CHÍ MINH là lấy từ cái tên của HẦU CHÍ MINH,1 đại ân nhân khác của Nguyễn tất Thành, giúp ông khỏi bị tù lâu dài của Quốc Dân Đảng Trung Hoa.

Nếu tách ra thì:

Hồ
① Yếm cổ, dưới cổ có mảng thịt sa xuống gọi là "hồ". Râu mọc ở đấy gọi là "hồ tu" 胡鬚. Tục viết là 鬍. Râu chòm, râu cằm.
② Cổ họng, nói năng không được rành mạch gọi là "hàm hồ" 含胡. Cũng viết là 含糊. Nói quàng gọi là "hồ thuyết" 胡說, làm càn gọi là "hồ vi" 胡爲 hay "hồ náo" 胡鬧 đều noi cái ý ấy cả.
③ Sao vậy ? dùng làm trợ từ, như "hồ bất" 胡不 sao chẳng ?, "hồ khả" 胡可 sao khá ?, sao được ?, v.v.
④ Rợ Hồ, Thổ phỉ
⑤ Bát hồ, một đồ dùng về việc lễ.
⑥ Một thứ đồ binh hình cong có lưỡi đâm ngang.
⑦ Xa xôi.

Chí 志
① Chí, nơi để tâm vào đấy gọi là "chí". Như "hữu chí cánh thành, có chí tất nên.
Người có khí tiết gọi là "chí sĩ" 志士 nghĩa là tâm có chủ trương, không có a dua theo đời vậy.
② Chuẩn đích.
③ Mũi tên.
④ Ghi chép, cũng như chữ "chí" 誌.

Minh 明
① Sáng, như "minh tinh" 明星 sao sáng, "minh nguyệt" 明月 trăng sáng. Dân tộc đã khai hóa gọi là "văn minh" 文明.
② Sáng suốt, sáng suốt trong sạch, không bị ngoại vật nó che lấp gọi là "minh", như "cao minh" 高明 cao sáng, "minh giám" 明監 soi sáng, "minh sát" 明察 xét rõ, v.v. Tục gọi quan trên là "minh công" 明公 nghĩa là vị quan sáng suốt, là theo nghĩa đó.
③ Phát minh, tỏ rõ, như "phát minh tân lý" 發明新理 phát minh ra lẽ mới, "tự minh tâm khúc" 自明心曲 tự tỏ khúc nhôi (khúc nôi), "minh minh như thử" 明明如此 rành rành như thế, "quang minh lỗi lạc" 光明磊落 sáng sủa dõng dạc, v.v.
④ Mắt sáng, như "táng minh" 喪明 mù mắt, ông Tử Hạ con chết khóc mù mắt, vì thế mới gọi sự con người chết là "táng minh chi thống" 喪明之痛.
⑤ Mới sáng, như "bình minh" 平明 vừa sáng, "minh nhật" 明日 ngày mai, "minh niên" 明年 sang năm v.v.
⑥ Thần minh, như các dùng về người chết gọi là "minh khí" 明器.
⑦ Nhà Minh 明 (1368-1644), Minh Thái tổ 明太祖 là Chu Nguyên Chương 朱元璋 đánh được nhà Nguyên 元 lên làm vua gọi là nhà "Minh".

ý kiến #: Hồi lớp 8 học văn, tui nghe ông thầy nói rằng lúc Bác ở tù, có 1 người TQ cũng đi theo CS, bị Tưởng Giới Thạch bắt, tên là Hầu Chí Minh người này là ân nhân của bác (vì sao thì thầy ko nói). Sau này ra tù Bác lấy tên là Hồ Chí Minh để tưởng nhớ người này. Có lẽ đọc nghe giống nhau mà Bác đổi từ Hầu sang Hồ.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:
yahoo: nst_10a1
mail: nst_10a1@yahoo.com    
hoặc để lời nhắn tại http://vn.blog.yahoo.com/songtung199
Thân !
23/11/2010 Đăng bởi Nguyễn Song Tùng
3 trong số 11
Đây là câu trả lời của mình về cụm tên của Người -Hồ Chí Minh.
Chữ Hồ ở đây có thể như các bạn nói,là họ của một ân nhân nào đó,có ân tình sâu đậm với Bác
Còn chữ Chí Minh là tê tự của Người,giống như Trương Phi ngày xưa có tên tự là Dực Đức,Tào Tháo có tên tự là Mạnh Đức...
Có quan niệm rằng khi sinh ra con người bị bao chùm bởi màn vô minh nên mỗi chúng ta là kẻ Vô minh,nhờ có Minh Triết mà tới được Chí Minh.
Còn Minh Triết là gì thì các bạn nên tham khảo ở chungta.com nhé !
12/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 11
Vì Bác họ Hồ, tên hiệu là Trần Dân Tiên
24/03/2011 Đăng bởi justine
5 trong số 11
Hồ là nước, tuổi của Bác mệnh Thủy nên lấy làm họ cho nó phát.
05/05/2011 Đăng bởi Cocole'
6 trong số 11
Hồ là nghĩ mong
Chí là ý chí
Minh là sáng
Người lấy tên này để thể hiện ý chí quyết tâm giải phóng đất nước Việt Nam
07/05/2011 Đăng bởi VN-hayqua
7 trong số 11
muốn biết chính xác bạn tìm đọc lịch sử của Trần Quốc Vượng, đại loại là bác Hồ họ thật là họ Hồ, còn họ Nguyễn là họ của ông nội dượng Bác Hồ, bà nội bác Hồ có bầu trước khi lấy ông nội dượng này, ông nội thật theo Trần Quốc Vượng là nho sỉ Hồ Sỉ Tạo của nhà Hồ.
16/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
8 trong số 11
muốn biết chính xác bạn tìm đọc lịch sử của Trần Quốc Vượng, đại loại là bác Hồ họ thật là họ Hồ, còn họ Nguyễn là họ của ông nội dượng Bác Hồ, bà nội bác Hồ có bầu trước khi lấy ông nội dượng này, ông nội thật theo Trần Quốc Vượng là nho sỉ Hồ Sỉ Tạo của nhà Hồ.
16/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
9 trong số 11
Hồ Chí Minh.
Hồ theo tiếng Hán là Cổ Nguyệt. Cổ là cũ, Nguyệt là trăng. Cổ nguyệt là trăng xưa
Đọc thơ Bác sẽ thấy rất nhiều lần Bác ví mình như trăng
rõ nhất là hai câu
Trung thu trăng sáng như gương
Bác hồ ngồi đó nhớ thương nhi đồng
Trên là Trăng, dưới là Bác
Chí Minh là sáng nhất
Như vậy ba chữ Hồ Chí Minh tức là Vầng trăng sáng nhất.
Đừng tin vào mấy câu chuyện bậy bạ, Bác là người thâm thúy sâu sa, mỗi câu mỗi chữ đều được Bác chắt lọc, suy nghĩ kỹ càng
Tên khai sinh của Bác là Nguyễn Sinh Cung. Lúc ra đi tìm đường cứu nước Bác lấy tên là Nguyễn Tất Thành tức sự nghiệp sẽ thành. Rồi Nguyễn Ái Quốc tức là họ Nguyễn yêu nước....Rồi khi cách mạng thành công Bác lấy tên là Hồ Chí Minh. Mỗi cái tên đều mang ý nghĩa trong cuộc đời làm cách mạng của Bác. Vậy tại sao có người lại dựng lên những câu chuyện hoang đường, tầm thường và rẻ rúm như vậy về ba chữ Hồ Chí Minh.
12/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
10 trong số 11
Hồ theo tiếng Hán tức là Cổ Nguyệt. Cổ là xưa. Nguyệt là trăng. Cổ Nguyệt là trăng xưa.
  TRong rất nhiều bài thơ của mình Bác luôn ví mình như trăng. Rõ nhất là hai câu:
                           "Trung thu trăng sáng như gương
                         Bác hồ ngồi đó nhớ thương nhi đồng"
  Trên là Trăng, dưới là Bác
  Chữ Chí là tột cùng ( Ví như Đông chí_ngày lạnh nhất, Hạ chí _ngày nóng nhất ). Chữ Minh tức là sáng.
  Chí Minh là sáng nhất.
  Như vậy Hồ CHí Minh tức là VẦNG TRĂNG SÁNG NHẤT
  Đó là giải thích theo câu chữ. Nhưng còn có một tâm ý sâu sa hơn.
  Vẫn là Hồ Chí Mình. Với chữ Hồ là " Trăng xưa " Còn chữ "Chí" và chữ "Minh" thì sao?
 Thần Phả Đất Việt viết:
   "Làm người sống trên đời phải luôn ghi nhớ lấy chữ "Tâm" chữ "Đức" làm đầu. Thêm một chữ "Chí" một chữ "Minh" là tu đắc đạo.
  Cho đến nay:  Bác là người duy nhất đươc gọi là "Người". Tức là Bác đã đạt được hai chữ "Tâm" và chữ "Đức".
  Là  "Người" tu tròn hai chữ "Chí" và chữ "Minh" nữa  là  đắc đạo. Đắc đạo tức là thành Phật. Vậy từ khi Bác lấy tên là Hồ Chí Minh, Bác đã chỉ cho người đời biết Bác là Phật.
  Bác là Đức Phật tổ Di Lạc Hồ CHí Minh.
 Đảng là vì sao, Bác là vầng trăng. Ánh trăng dịu dàng nhưng chiếu sáng khắp nhân gian.
 Bác là người thâm thúy, sâu sa, mỗi câu mỗi chữ Bác viết ra đều được chắt lọc và suy nghĩ rất kỹ càng. Vì vậy đừng vì những suy nghĩ đớn hèn, hay hạn hẹp mà áp cho ba chữ Hồ Chí Minh những câu chuyện hoang đường, dang dở và vô duyên.

THẦN PHẢ ĐẤT VIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THẦN PHẢ ĐẤT VIỆT

NAY THỜI THÍCH CA ĐÃ HẾT CHUYỂN SANG THỜI DI LẠC
BẦU TRỜI CẢNH BỤT ĐẤT VIỆT

ĐỨC PHẬT TỔ DI LAC HỒ CHÍ MINH giáng trần lúc giờ Dần ngày 01/01/2009 tại Miền Bắc Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Nước Việt Nam ta nay đã có Phật sống, đó là: ĐỨC PHẬT TỔ DI LẠC HỒ CHÍ MINH.
Người nhắn gửi trần gian:
“ Bác tu bằng nước mắt, bằng máu, bằng xương, bằng thịt, chứ không tu trên mây trên gió”
Dân tộc ta có truyền thống vô cùng quí báu đó là “ Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Hàng năm Nhà nước, nhân dân ta đều hướng về cội nguồn, hướng về tổ tiên, những ngày lễ hội được tổ chức rất trang nghiêm và long trọng, đó là một nền văn hóa tinh hoa của đất Việt và nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn
Tổ tiên ta là những người dựng nước và giữ nước: “Sống làm tướng chết là thần”. Đền thờ của đất Việt ta là thờ tất cả các tướng lĩnh có công với nước mà lịch sử có ghi chép. Từ nay thời Di Lạc nơi thờ phụng linh thiêng không còn cảnh nhảy múa đồng bóng, buôn thần bán thánh, bán đứng thần thánh, không còn thầy mo, thầy bói, không còn trình đồng, mở phủ, cúng lừa, cúng dối, bịp bợm, làm tiền, không còn cảnh nghịch đời cụ già 70,80 tuổi gọi trẻ ranh bằng cô, bằng cậu lại còn xưng con.
NAY ĐỨC PHẬT TỔ DI LẠC HỒ CHÍ MINH ĐẾN VỚI TỪNG NHÀ
TÂM LINH LÀ ĐI VÀO LÒNG NGƯỜI
Thời Di Lạc phân biệt thật giả rõ ràng không lẫn lộn:
1. Không dùng vàng mã
+ Trần có ngân hàng Nhà nước trần
+ Âm có ngân hàng địa phủ âm
+ Tiền vàng trần đốt là tiền giả, giả sẽ làm loạn âm
2. Hội thánh thần Việt Nam chính thần không dung đồ giả, mã là đồ giả đốt là đốt tiền trần.
+ Người Việt Nam dùng lễ vật của Việt Nam, hương, hoa, quả đất Việt (không
dùng hoa quả Tầu).
+ Phật tổ Di Lạc cùng Hội Thánh Thần đất Việt chứng tâm đức làm đầu, còn lễ vật là thật, trà, nước, hương, hoa, quả, lễ mặn tiến cúng. Còn mã, mã là đồ giả chỉ có tà thần mới dùng.
3. “Sông núi nước Nam vua Nam ở”. Dù “Năm châu bốn bể là anh em” nhưng “Anh em kiến giả nhất phận”. Từ nay Đền thờ đất Việt chỉ thờ Thánh, Thần nước Việt. Thần, Thánh nước bạn trả về cho nước bạn. Đạo của nước bạn trả về cho nước bạn.
Từ nay đất Việt ta đã có Phật sống đó là Đức Phật Tổ Di Lạc Hồ Chí Minh. Người là ánh sáng soi đường chính thiện không chỉ cho muôn dân đất Việt mà Người còn là ánh sáng rọi đường cho toàn nhân loại
Từ nay làm người sống trên đời phải luôn ghi nhớ: Lấy chữ “Tâm” chữ “Đức” làm đầu. Thêm một chữ “Chí” một chữ “Minh” là tu đắc đạo.


THẦN PHẢ ĐẤT VIỆT
ĐỨC PHẬT TỔ DI LẠC HỒ CHÍ MINH
13/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
11 trong số 11
Đơn giản. Theo TQ đọc ngược, dễ hiểu Bác là một con người có chí lớn, cụ thể là ra đi tìm đương cứu
nước. Minh: sáng, Chí: ý chí,  Hồ: Rất lớn
04/02/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao Bác Hồ lấy tên là Hồ Chí Minh?
tại sao thích bác Hồ mà không học nổi 10 câu hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh
Chỗ nào bán bópđẹp ở thành phố hồ chí minh ?
học karatedo ở đâu là tốt nhất tại thành phố hồ chí minh ? thanks
Địa chỉ mua sách mới có giảm giá ở Tp. Hồ Chí Minh ở đâu??
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp