Tác phẩm đạt giải

Tác phẩm đạt giải chung cuộc

Ngày Tết em mơ

Lê Hiếu, Long Khánh, Đồng Nai

"Xuân Ất Mùi đã đến, hình ảnh chú lân đang nhảy múa và những cánh mai vàng hiện lên trong em. Vì thế, em mượn những hình ảnh này để trang trí nên Doodle. Em ước mơ mùa xuân, mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc."

Ngày Tết em mơ

Tác phẩm xuất sắc, nhóm 7 - 9 tuổi

Nguyen Luu Hai Chau

Lê Hiếu

Ngo Duc Anh

Ho Ngoc Lam

Nguyen Bao Anh

Tran Nhat Quang

Tác phẩm xuất sắc, nhóm 10 - 12 tuổi

Nguyen Tuan Anh

Viet Ha

Chu Mai Thi

Tran Thanh Trung

Luong Ngoc Khanh Vy

Nguyen Da Linh

Tác phẩm xuất sắc, nhóm 13 - 15 tuổi

Mai Nhut Tan

Tran Quynh Nhi

Nguyen Ngoc Kim Long

Nguyen Minh Tra

Le Tran Khanh Linh

Hoang Hong Diep